4. února 2016 – XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Pořádáno pod záštitou města Písek

Zaměření:
DOTACE Z OP ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A IROP – AKTUÁLNÍ A BLÍZKÉ VÝZVY, AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY, ZÁKON O OBCÍCH, NOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ A DALŠÍ, NOVÉ A ÚČINNÉ NÁSTROJE PRO VÝSTAVBU A OŽIVENÍ CENTER MĚST, NOVÁ ŘEŠENÍ PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍ, JAK NA ÚSPORY V PRAXI SAMOSPRÁV. MÍSTNÍ POPLATKY – ZMĚNY OD 1. 1. 2016, ÚSPORY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ODPADY, FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ. NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, FINANCOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY V PŮSOBNOSTI MV ČR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ MĚST A OBCÍ, BILANCE, ZADLUŽENOST A PREDIKCE INKASA SDÍLENÝCH DANÍ, AKTUALITY VE SVĚTĚ VEŘEJNÝCH FINANCÍ.

http://www.regionservis.cz/regionservis/868-4-unora-2016-xi-setkani-starostu-a-mistostarostu-jihoceskeho-kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *